Czat
 • Pack

Jar 35cm Palm, white ivy with macedonian stone

las-pal-005

Creating your own DIY forest in a jar does not have to be so difficult! Building your own small ecosystem is great fun for the whole family and a very practical form of learning for the youngest as you care for your little forest

This pack contains

Vase jar 35 cm with a gypsum lid Home
Vase jar 35 cm with a gypsum lid
zł40.64
x 1
Common Ivy Hedera White Home
Common Ivy Hedera White
zł8.33
x 1
Chamedora palm Home
Chamedora palm
zł7.41
x 1
Macedonian thick stone Home
Macedonian thick stone Weight-0,5 kg
zł3.24
x 1
Żywy mech Home
Żywy mech
zł10.00
x 1
Set of substrate Home
Set of substrate
zł11.37
x 1
zł95.01

 

The security policy described in the Privacy Protection section.

 

Delivery time 1-5 business days. More information in the regulations.

 

The refund rules described in § 5 of the store regulations.

What is the forest in a jar?

It can be described as a small, living microworld enclosed in a glass space, which is a unique decoration.

According to assumptions, the forest in the jar is a small ecosystem, thanks to which we do not have to deal with it completely. Thanks to the fact that we create a closed ecosystem, we do not need to water our jar :).

Is it difficult to care for the forest in the jar?

The forest in the jar does not require us to take great care, because the closed jar has its own inner life. The water has a closed circuit, is absorbed by the roots and released during evaporation and returns to the ground through condensation.

Where is the best place for our jar?

The jar does not like to be in full sun, it should stand in the shade or in partial shade.

In the box you will find:

Jar

 • Height - 35cm
 • Width - 19cm
 • The width of the hole - 15cm

Stones / drainage

Earth

Active coal

Sand

Selected plants

Down

Gypsum cover

How to build your small forest in a jar?

Nothing easier! We will provide detailed instructions with the kit - how to build your forest in the jar.

An additional attraction for children is a plaster lid - use eg poster paints or watercolors and give your cover a unique pattern :)

How to cultivate the forest in a jar?

Here are some of the most important rules for growing plants in closed containers:

Observation

Control of disturbing phenomena that occur inside the container, such as the appearance of mold, pests or fungal diseases

Watering and regulating humidity

If necessary, sprinkling plants, in particular moss

Choosing the right place for your composition

Paying special attention to plant care during flowering

The exact description can be found in the article "Care of the forest in a jar"

Detailed instruction how to care your composition will be provided with kit. 

IMPORTANT !!

Please check the package very carefully in the presence of the courier if all items in the package are intact. In particular, please pay attention to the glass jars. If damage is found, please file a damage report in the presence of the courier.

The received goods may slightly differ from the one placed in the pictorial picture, this is due to the fact that each plant has its own individual shape and coloring of the leaves.

Czym jest las w słoiku ?


Można to określić jako mały, żywy mikroświat zamknięty w szklanej przestrzeni, stanowiący unikalną dekorację.
Zgodnie z założeniami las w słoiku jest małym ekosystemem, dzięki czemu nie musimy się nim całkowicie zajmować. Dzięki temu że tworzy się zamknięty ekosystem nie musimy podlewać naszego słoja :).


Czy trudno się dba o las w słoiku ?


Las w słoiku nie wymaga od nas wielkiej troski, ponieważ zamknięty słoik ma swoje wewnętrzne życie. Woda ma zamknięty obwód, jest pochłaniana przez korzenie i uwalniana podczas odparowywania i powraca na ziemię przez kondensację.


Gdzie jest najlepsze miejsce na nasz słoik?


Słoik nie lubi być w pełnym słońcu, powinien stać w cieniu lub w półcieniu.


W boxie znajdziesz:

 • Słój
 • Kamienie / drenaż
 • Ziemię
 • Aktywny węgiel
 • Piasek
 • Wybrane rośliny
 • Mech
 • Pokrywkę gipsową


Jak zbudować swój mały las w słoiku?

Nic prostszego! Przeczytaj naszą dokładną instrukcję na stronie: DYI las w słoiku lub skorzystaj z instrukcji dołączonej do zestawu.

Dodatkową atrakcją dla dzieci jest dołączona pokrywka gipsowa – wykorzystaj np. farby plakatowe lub akwarelowe i nadaj swojej pokrywce niepowtarzalny wzór :)

Jak pielęgnować las w słoiku?

Oto kilka najważniejszych zasad przy uprawie roślin w zamkniętych pojemnikach:

 • Obserwacja
 • Kontrola niepokojących zjawisk jakie zachodzą wewnątrz pojemnika, takich jak pojawianie się pleśni, szkodników czy chorób grzybowych
 • Podlewanie oraz regulowanie wilgotności
 • W razie potrzeby zraszanie roślin, w szczególności mchu
 • Wybranie odpowiedniego miejsca dla Twojej kompozycji
 • Zwrócenie szczególnej uwagi na pielęgnacje roślin w trakcie kwitnienia

Dokładny opis znajdziesz w artykule "Pielęgnacja lasu w słoiku"

WAŻNE!!


Prosimy o bardzo dokładne sprawdzenie paczki w obecności kuriera, czy wszystkie przedmioty w paczce są nie naruszone. W szczególności prosimy zwrócić uwagę na szklane słoje. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń prosimy o sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera.

Otrzymany towar może nieznacznie się różnić niż ten umieszczony na zdjęciu poglądowym, jest to spowodowane tym że każda roślina posiada swój indywidualny kształt oraz wybarwienie liści.

las-pal-005

Data sheet

Height
35 cm
Lid
Gypsum
Roślina 1
Palma
Roślina 2
Mech
Roślina 3
Bluszcz
Piasek
0,5 kg
Ziemia
3 l
Węgiel aktywny
30 g
Keramzyt
1 l
Kamienie ozdobne
Kamień Macedoński

Specific References

You might also like